top of page

מערכת ירי אינטראקטיבית

משחק חופשי - ליורה יחיד

 

השחקן יכול לבחור את סדר הירי באופן חופשי. עם תחילת המשחק, כל המטרות נדלקות. השחקן צריך לירות על המטרות במהירות האפשרית, בסדר שיבחר. המשחק נגמר והשעון נעצר, כאשר כל המטרות נפגעו לפחות פעם אחת. במקרה והשחקן עבר את השיא האישי של עצמו, השיא החדש נרשם בטבלה של המשחק החופשי על שמו.

משחק אקראי יחיד

במשחק זה, המטרות נדלקות בסדר אקראי, כל פעם מטרה אחת. על השחקן לפגוע במטרה הדלוקה במהירות האפשרית. המשחק נגמר והשעון עוצר לאחר שכל המטרות נפגעו. במקרה ושבר השחקן את שיאו האישי, השיא החדש נרשם בטבלה של המשחק האקראי על שמו. לא ניתן לשנן את סדר המטרות, כיוון שסדר זה נברח כל פעם מחדש על ידי תוכנת בקרת המשחק.

משחק פינג-פונג

מאפשרת לשני שחקנים לשחק במשך שלושים שניות . בשיטת המשחק הזאת אין רישום מספר הקליעות, זהו דו-קרב פשוט עם מטרות מתחלפות. כל שחקן צריך לבחור צבע משלו, ירוק או אדום. לאחר השריקה, נדלקת מטרה ושחקן שהצבע שלו נדלק צריך לפגוע במטרה. השעון של השחקן הראשון נעצר והשעון של השחקן שני מתחיל לפעול ומטרה בצבע שני נדלקת. כל פעם ששחקן פוגע במטרה, השעון מתחלף. בתום הזמן של אחד השחקנים המערכת מציגה את המנצח.

המשחק ההפוך - זוגי

 

מאפשרת לשני שחקנים לשחק במשך שלושים  שניות . בשיטת המשחק הזאת אין רישום מספר הקליעות, זהו דו-קרב פשוט עם מטרות מתחלפות. כל שחקן צריך לבחור צבע משלו, ירוק או אדום. לאחר השריקה, מחצית המטרות נדלקות בירוק ומחצית השנייה – באדום. כל שחקן צריך לנסות להפוך מטרות לצבע שלו על ידי ירי על מטרות בצבע הנוגד לזה שבו הוא בחר. כל פעם ששחקן פוגע במטרה, צבעה של המטרה מתחלף. בתום הזמן, התוכנה מציגה את המנצח על ידי הבהוב המטרה בצבע המנצח וצביעת מסך התוצאות בצבע זה. במקרה של שוויון (תיקו) (4 מטרות ירוקות ו-4 אדומות), מטרות יהבהבו באדום-ירוק לסירוגין.

משחק פאניקה

 

במשחק זה, המטרות נדלקות בסדר אקראי למשך שנייה אחת בלבד, כל פעם מטרה אחת. על השחקן להספיק לפגוע במטרה הדלוקה רק בצבע ירוק. במקרה ושבר השחקן את שיאו האישי, השיא החדש נרשם בטבלה של משחק פאניקה על שמו. לא ניתן לשנן את סדר המטרות, כיוון שסדר זה נבחר כל פעם מחדש על ידי תוכנת בקרת המשחק.

משחק מסודר יחיד

 

השחקן חייב לפגוע במטרות בסדר מסוים קבוע מראש. עם תחילת המשחק, רק המטרה הראשונה נדלקת. על השחקן לפגוע במטרה הדלוקה במהירות האפשרית. המשחק נגמר והשעון עוצר לאחר שכל המטרות נפגעו. במקרה ושבר השחקן את שיאו האישי, השיא החדש נרשם בטבלה של המשחק המסודר על שמו. השחקנים יכולים גם לשפר את הביצועים על ידי למידה ושינון של סדר המטרות.

bottom of page