top of page

סדנאות במטווח

Gibush

טיפול במטרות שבתוך

סדנאות למיומנויות רכות

עם עידן אזולאי

סדנת סגנונות תקשורת

 

סדנת סגנונות תקשורת – מהם ארבעת סגנונות התקשורת הקיימים וכיצד ניתן לנהל את עצמנו

בהתאם אליהם. האם סגנון התקשורת שלי מנהל אותי ואיך אני יכול באמצעות מודעות אליו

ולסגנון תקשורת של האדם מולי להצליח לייצר תקשורת בין אישית מוצלחת. סדנת מפתח

.לגישור בין פערים תקשורתיים במרחב התעסוקתי, בזוגיות, במשפחה ובעסקים

תהליך קבלת החלטות

מהו הפרופיל האישיותי של מקבלי החלטות דגולים וכיצד ניתן להפנים

אותו ולהשמיש אותו ביעילות. בסדנה נכיר את מלכודות החשיבה וההתנהגות המפריעות לקבל

החלטות וכיצד ניתן לעקוף אותן. כמו קבלת החלטות תחת לחץ בחלק התחתון של

.המטווח

שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד

 

התיאוריה והפרקטיקה לתפקוד מיטבי בחיים לפי גישה זו. נכיר את כל אחד מההרגלים ונבין

.את התמורות הגלומות בהפנמת הרגלים אלו לתוך חיינו

מודל אפרת"ת (משודרג)

 

אירוע, פרוש, רגש, תחושת גוף ותגובה. כיצד לבדוק ולשנות

את הפרשנות שלי שמניעה אותי למעשים הפוגמים בתוצאות שלי.אימון של היכולת שלי

להבחין בנקודות מבט שונות בכל אירוע. הבנה כיצד קיבעון בנקודת ההסתכלות שלי

מצמצמת את יכולתי לפתור בצורה איכותית אירועים בלתי צפויים או רצויים. הבנה כיצד

ראיה רחבה עשויה לשרת אותי בהשגת מטרותיי. כלי יוצא דופן לשיפור יחסים בין אישיים

במשפחה ובמרחב של מקום העבודה

מעגל ההשפעה והדאגה

כיצד לתפקד באחריות מלאה גם באזורי דאגה ולחץ וכיצד

להגדיל את אזורי ההשפעה שלנו מול אנשים אחרים. ההבדל בין 'פרואקטיביות' לבין

.'ריאקטיביות' כמוקדי תפקוד במישורי השונים

סדנת מציאת הערכים המובילים

מחקרים מלמדים שהפרופיל האישיותי של מנהלים

טובים כולל זיקה ברורה לערכים המובילים שבחייהם. בסדנה זו נתוודע לערכים החשובים לנו

ונברר כיצד ניתן לתת להם מקום כדי שהם אכן יובילו אותנו

טכניקות וגישות מובילות לוויסות גופני ורגשי המסייע לכלל

NLP מיינדפולנס, דמיון מודרך ו

התפקודים בחיים וככלים דרמתיים לשיפור איכות החיים

 

בא לך גיבוש מעשיר ומפתח - תזמין

054-7896361

סגנונות תקשורת
קבלת החלטה
מודל
שבעת ההרגלים
מעגל
מציאת הערכים
טכניקות
bottom of page